BİLİŞİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

21. yüzyılında teknolojik gelişmelerin kişisel becerilere hızla dönüşeceği bir yüzyıl olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu alanda yapılan yatırımların her geçen gün artacağı bir yüzyıl olması kaçınılmazdır.

İnsanlar arası iletişimde, en etkili ve kalıcı iletişimin yüz yüze yapılan iletişim olduğu bilinmektedir. Yüz yüze iletişimden sonra ikinci en yaygın iletişim sekli, teknolojik araçlar ile kurulmuş iletişim seklidir.

Kişiye Özel TEKNO - BİL Uygulamalarında:

Kişiye özel dijital eğitim ortamları

Her sınıf seviyesinde dijital ders materyalleri

En az iki yabancı dilde dijital platformlar

Her seviyede çift dil dijital kütüphane

Kazanım kodlu dijital kaynak kitaplar

BİL – Lab dijital öğrenci laboratuarı

360° İnsan

3D Laboratuarlar

Tablet

Düşünen okul, akıllı sınıflar

Ortak iletişim ağı

İleri ölçme ve değerlendirme

Akıllı BİL-Kart

Otomasyon Programı:

Okulun tüm eğitim-öğretim programlarının ve isleyişinin yönetim, öğretmen, örgenci ve veli tarafından takip edildiği BIL Okulları web tabanlı bilişim sistemidir.

Eğitim teknolojilerine yatırım ile

Eğitim hizmetlerini daha verimli hâle dönüştürmek

Öğretme ve öğrenme ile ilgili uygulama alanları geliştirmek

Eğitim kurumlarımızda uygulamalı alan çalışması yapmak

Eğitim personelinin yetkinliklerini, etkinlik becerilerini ve verimliliğini arttırmak

Çoklu öğrenme ortamları geliştirmek ve öğrencilerimize sunmak

Zaman yönetimi becerisi kazandırmak basta olmak üzere teknolojiyi günlük yasam biçimi hâline getirmeyi amaçlıyoruz.