Hakkımızda

Hakkımızda

Dünyada son yirmi yılda yaşanan gelişmeler devlet anlayışında çok ciddi anlamda değişimleri gündeme getirmiştir. Dünyada ekonomik, siyasal, toplumsal ilişkilerin değişmesi, eğitim sistemleri ile ilgili yeni arayışların, düzenlemelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu değişimler de eğitime ilişkin yeni kırılma noktalarının gündeme gelmesini ve eğitim sistemleri ile ilgili düzenlemelerin yeniden yapılanma çalışmalarını gerekli kılmaktadır.

            Değişime ayak uyduramayan kurumlar için son olabilecek bir çağı yaşamaktayız. Yarına kalabilmenin zorlaştığı günümüz şartlarında, ‘‘öğrenen kurum’’ anlayışını benimseyerek yarına kalabilmek mümkündür. Çağımız bilgi çağıdır. Dolayısıyla bu çağda en önemli kaynak insan kaynağıdır. İnsan kaynağının doğru değerlendirilmesi bunun içinde, nüfusun eğitimli hale getirilmesi gerekmektedir.

            Çocuklarımız; sizlerin, bizlerin ve ülkemizin geleceği, güç ve güvencesidir. Onları; ailesine, okuluna, görevine, yurduna ve Atatürk İlkelerine bağlı; bilgili, bilinçli, başarılı ve yararlı insanlar olarak yetiştirmek en büyük amacımızdır. Ailelerle, öğretmenlerle iş birliği yaparak, bu amaca ulaşmanın bizim için daha doğru olacağına ve yarınlara daha güvenli bakabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin ilk inovasyon okulu BİL KOLEJİ olarak üzerimize düşen bu görevi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz.

Kurucu Müdür

AHMET YAĞLI